منفی یک

ارائه انواع ماشین های CNC روتر چوب ، ارائه انواع میز های لیزر در ابعاد مختلف ، تولید دستگاه های پرینت سه بعدی ، خدمات در راستای ماشین های تولیدی